Regulatorisk 2010-02-15 08:00 CET Finansiell information

Clas Ohlsons försäljningsutveckling i januari

Försäljningen i januari ökade med 14 procent till 438 Mkr (385). I lokala valutor ökade försäljningen med 11 procent. Jämfört med samma månad föregående år har 16 butiker tillkommit och det totala antalet butiker uppgick per den sista januari 2010 till 116 butiker. Distanshandeln uppgick till 7 Mkr (7). Försäljningen per land fördelar sig enligt följande: Procentuell Förändring Länder förändring: lokal valuta: Sverige 212 Mkr (194) +9% +9% Norge: 178 Mkr (153) +16% +9% Finland och UK: 48 Mkr (38) +28% +33% Den totala försäljningen för räkenskapsåret första nio månader (maj 2009– januari 2010) ökade med 16 procent till 4 478 Mkr (3 877). Delårsrapporten för tredje kvartalet offentliggörs den 10 mars 2010. För mer information kontakta: Klas Balkow, VD och Koncernchef: 0247-447 55 John Womack, Informations- och IR-chef: 070-678 24 99

Meny Språk