Regulatorisk 2009-12-08 08:00 CET Finansiell information

Clas Ohlson: Delårsrapport 2009-05-01 – 2009-10-31

Kvartal 2 * Försäljningen uppgick till 1 373 Mkr (1 224), +12% * Rörelseresultat uppgick till 145 Mkr (115), +26%. * Vinst efter skatt uppgick till 106 Mkr (84), +27% * Vinst per aktie uppgick till 1,64 kr (1,29), +27% 6 månader * Försäljningen uppgick till 2 661 Mkr (2 338), +14% * Rörelseresultatet uppgick till 287 Mkr (223), +29% * Vinst efter skatt uppgick till 207 Mkr (162), +28% * Vinst per aktie uppgick till 3,21 kr (2,49), +29% Händelser efter rapportperiodens slut * Försäljningen i november uppgick till 538 Mkr (449), +20% * Överenskommelse om ny butik i Liverpool, Storbritannien VD Klas Balkow säger i en kommentar: ”Clas Ohlsons höst- och vintersortiment har fått ett positivt mottagande och vi attraherar allt fler kunder på samtliga av våra marknader. Arbetet med att förbättra företagets produktivitet har gett tydlig effekt och vi ökar rörelseresultatet med 26 procent jämfört med föregående år”. ”Expansionen i Storbritannien fortsätter med tre nya butiker i Londonområdet under november och december. Vi har stort fokus på att kontraktera attraktiva butikslägen och att långsiktigt bygga en stark marknadsposition för Clas Ohlson i Storbritannien. De brittiska konsumenterna har visat ett stort intresse och är positiva till såväl sortiment som priser och service. Initialt innebär dock inträdet på en ny marknad höga kostnader för bland annat marknadsföring som kommer att belasta koncernens resultat under de närmaste åren.” Analytiker- och medieträff Analytiker- och medieträff hålls i dag, tisdagen den 8 december klockan 10.00 på Operaterassen. Anmälan kan göras till Johan Wallinder på Financialhearings, tel 08-411 43 80 eller på fax 08-20 83 80, e-post hearings@financialhearings.com. För mer information om Clas Ohlsons delårsrapport, kontakta: Klas Balkow, vd: 0247-447 55 John Womack, informations- och IR-chef: 070-678 24 99

Bifogade filer

Meny Språk