Regulatorisk 2009-12-07 09:00 CET Finansiell information, Nya butiker

Clas Ohlson har tecknat kontrakt på en ny butik i Södertälje.

Clas Ohlson har tecknat kontrakt på ytterligare en butik. Butiken kommer att ligga i Lunagallerian i Södertälje. Butiksytan kommer att uppgå till 1 215 kvadratmeter. Det primära upptagningsområdet för butiken är 88 000 invånare och butiken beräknas öppna under april 2010. Kommande butiksetableringar som hittills är kontrakterade är därmed: Watford i Storbritannien december 2009, Hageby (Norrköping) december 2009, Burlöv Center (Malmö) mars 2010, Södertälje april 2010, Kongsberg i Norge juni-september 2010, Lambertseter (Oslo) i Norge hösten 2010, Lillehammer i Norge november 2010, Norrtälje våren 2011, Uppsala (Gränby) mars 2011, Bodø och Elverum i Norge november 2011 samt Malmö (Emporia) under verksamhetsåret 2011/2012. Clas Ohlson planerar att öppna 15-20 nya butiker under verksamhetsåret 2009/2010 varav 4-8 i Storbritannien. Med nuvarande 114 butiker och 12 kontrakterade kommer Clas Ohlson att ha totalt 126 butiker varav 59 i Sverige, 46 i Norge, 16 i Finland och fem i Storbritannien. För mer information kontakta: Bo Heyman, etableringschef, Mobil 070-597 44 90 John Womack, Informations- och IR-chef, Mobil 070-678 24 99

Meny Språk