Regulatorisk 2009-11-13 08:00 CET Finansiell information

Clas Ohlsons försäljningsutveckling i oktober

Försäljningen i oktober ökade med 17 procent till 490 Mkr (420). I lokala valutor ökade försäljningen med 13 procent. Jämfört med samma månad föregående år har nitton butiker tillkommit och det totala antalet butiker uppgick per den sista oktober 2009 till 111 butiker. Distanshandeln uppgick till 9 Mkr (10). Försäljningen per land fördelar sig enligt följande: Procentuell Förändring Länder förändring: lokal valuta: Sverige: 242 Mkr (220) +10% +10% Norge: 203 Mkr (165) +23% +15% Finland och UK: 45 Mkr (35) +27% +22% Den totala försäljningen för räkenskapsåret första sex månader (maj– oktober 2009) ökade med 14 procent till 2 661 Mkr (2 338). Delårsrapporten för vårt andra kvartal offentliggörs den 8 december 2009. För mer information kontakta: Klas Balkow, VD och Koncernchef: 0247-447 55 John Womack, Informations- och IR-chef: 070-678 24 99

Meny Språk