2008-12-05 08:00 CET Finansiell information

Halvåret 2008/09 – vinst på 226 Mkr före skatt

Försäljningen under perioden maj till oktober 2008/09 uppgick till 2 338 Mkr vilket är en ökning med sju procent jämfört med motsvarande period föregående år (2 178 Mkr). Försäljningsökningen var åtta procent för butikerna varav jämförbara butiker i lokala valutor var fem procent lägre än samma period föregående år.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 226 Mkr jämfört med 271 Mkr motsvarande period föregående år. Vinsten per aktie uppgick till 2,49 kr (föregående år 2,98 kr).

I verksamhetsårets andra kvartal ökade försäljningen med 7 procent till 1 224 Mkr (1 146 Mkr). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 117 Mkr (127 Mkr).

VD Klas Balkow säger i en kommentar:

”Clas Ohlsons försäljning ökade med sju procent under kvartalet trots att konjunkturen bromsade kraftigt. Vi möter lågkonjunkturen med en kombination av tillväxtfrämjande och kostnadsbesparande åtgärder. Etableringen av nya butiker fortsätter men vi anpassar takten till nya marknadsförutsättningar. För ett finansiellt starkt företag som Clas Ohlson, ökar nu möjligheterna också att kontraktera och etablera butiker i attraktiva lägen, framförallt på den brittiska marknaden.”

”I förra veckan välkomnade vi för första gången brittiska kunder till en Clas Ohlson-butik i London. Vi har tagit första steget in på en ny och stor marknad, vilket ger oss förutsättningar att bibehålla en långsiktig stark tillväxt.”

Försäljningen i november var oförändrad

Försäljningen under november uppgick till 449 Mkr vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Jämfört med samma månad föregående år har 17 butiker tillkommit.

Försäljningen fördelar sig enligt följande:

Försäljningskanaler 2008 2007 Procentuell förändring

Butiker 439 434 +1

Distanshandel 10 15 -36

449 449 Oförändrad

Länder

Sverige och UK 231 248 -7

Norge 175 166 +5

Finland 43 35 +24

449 449 Oförändrad

Analytiker- och medieträff

Analytiker- och medieträff hålls i dag, fredagen den 5 december klockan 10.00 på Operaterassen. Anmälan kan göras till Johan Wallinder på Financialhearings, tel 08-411 43 80 eller på fax 08-20 83 80, e-post hearings@financialhearings.com.

För mer information kontakta:

Klas Balkow, vd: 0247-447 55

John Womack, informations- och IR-chef: 070-678 24 99

Meny Språk