Regulatorisk 2008-11-21 09:00 CET Nya butiker

Kontrakt tecknat på butik i Örebro

Clas Ohlson har tecknat kontrakt på ytterligare en butik.

Butiken kommer att ligga i Marieberg köpcentrum. Köpcentret kommer efter ombyggnad att ha ca 110 butiker och ca 5 miljoner besökare. Butiksytan kommer att uppgå till 777 kvadratmeter. Upptagningsområdet för butiken är ca 229 000 invånare och butiken beräknas öppna i mars 2009.

Kommande butiksetableringar som hittills är kontrakterade är därmed:

Espoo i Finland, Croydon/London Storbritannien och Skövde november 2008 , Narvik i Norge december 2008, Motala januari 2009, Falun och Hönefoss i Norge februari 2009, Molde i Norge, Örebro och Hudiksvall mars 2009, Bryne och Larvik i Norge april 2009, Nordby/Strömstad i Sverige juni 2009, Frölunda, Värnamo och Södertälje hösten 2009, Lillehammer i Norge under perioden hösten 2009 till vintern 2010 samt Norrtälje våren 2010.

Clas Ohlsons målsättning är att öppna 20 till 25 nya butiker under verksamhetsåret 2008/2009.

Med nuvarande 95 butiker och 18 kontrakterade kommer Clas Ohlson att ha totalt 113 butiker varav 55 i Sverige, 41 i Norge och 16 i Finland och en i Storbritannien.

För mer information kontakta:

Bo Heyman, etableringschef, Tel 0247-444 90, Mobil 070-597 44 90

John Womack, Informations- och IR-chef, Mobil 070-678 24 99

Meny Språk