Regulatorisk 2008-11-14 08:00 CET Finansiell information

Försäljningen i oktober ökade med 1 procent

Försäljningen i oktober ökade med 1 procent till 419,5 Mkr (414,2). Jämfört med samma månad föregående år har sexton butiker tillkommit och det totala antalet butiker uppgick per den sista oktober 2008 till 92 butiker. Av månadens försäljning fördelar sig 409,9 Mkr (400,7) på butiker och 9,6 Mkr (13,5) på distanshandel.

Försäljningen per land fördelar sig enligt följande:

Sverige:   219,8 Mkr (226,0) -3%

Norge:   164,4 Mkr (158,8) +4%

Finland: 35,3 Mkr (29,4) +20%

Den totala försäljningen för räkenskapsåret första sex månader (maj–oktober 2008) ökade med 7 procent till 2 338,2 Mkr (2 178,0).

Delårsrapporten för vårt andra kvartal offentliggörs den 5 december 2008.

För mer information kontakta:

Klas Balkow, vd:   0247-447 55

John Womack, Informations- och IR-chef: 070-678 24 99

Meny Språk