Regulatorisk 2009-09-10 08:00 CET Finansiell information

Delårsrapport 2009-05-01 – 2009-07-31

Kvartal 1 * Försäljningen uppgick till 1 288 Mkr (1 114), +16% * Rörelseresultat uppgick till 141 Mkr (108), +31%. * Vinst efter skatt uppgick till 101 Mkr (79), +29% * Vinst per aktie uppgick till 1,56 kr (1,20), +30% Händelser efter rapportperiodens slut * Försäljningen i augusti uppgick till 446 Mkr (407), +10% VD Klas Balkow säger i en kommentar: ”Vi har fått en positiv start på verksamhetsåret med en förbättrad försäljningsutveckling under våren och sommaren. Vi redovisar även ett ökat resultat under kvartalet vilket är ett kvitto på att vårt arbete med att öka produktiviteten inom Clas Ohlson har fått genomslag. Vi ökar nu investeringen i Storbritannien genom två nya butikskontrakt i London med omnejd. Den brittiska marknaden har stor potential för Clas Ohlson och innebär attraktiva tillväxtmöjligheter under många år framöver. Samtidigt är vi fortsatt medvetna om att det kommer att ta tid och resurser att etablera en stark position på en helt ny marknad”.

Bifogade filer

Meny Språk