Regulatorisk 2009-08-14 08:00 CET Finansiell information

Försäljningen i juli ökade med 20 procent

Försäljningen i juli ökade med 20 procent till 497 Mkr (413). I lokala valutor ökade försäljningen med 18 procent. Jämfört med samma månad föregående år har tjugo butiker tillkommit och det totala antalet butiker uppgick per den sista juli 2009 till 108 butiker. Distanshandeln uppgick till 5 Mkr (7). Försäljningen per land fördelar sig enligt följande: Procentuell Förändring Länder förändring: lokal valuta: Sverige 253 Mkr (220) +15% +15% Norge: 198 Mkr (158) +26% +22% Finland och UK 46 Mkr (35) +32% +17% Den totala försäljningen för räkenskapsåret första tre månader (maj– juli 2009) ökade med 16 procent till 1 288 Mkr (1 114). Delårsrapporten för vårt första kvartal offentliggörs den 10 september 2009. För mer information kontakta: Klas Balkow, vd: 0247-447 55 eller John Womack, Informations- och IR-chef: 070-678 24 99

Meny Språk