Regulatorisk 2009-08-28 08:00 CET Finansiell information, Nya butiker

Kontrakt tecknat på butik i Uppsala

Clas Ohlson har tecknat kontrakt på ytterligare en butik. Butiken kommer att ligga i Gränby Centrum, Uppsala, som är under ombyggnad för att skapa plats för totalt cirka 200 butiker. Gränby Centrum hade under 2008 över 5,7 miljoner besökare. Upptagningsområdet för butiken är cirka 290.000 innevånare. Butiken beräknas öppna i mars 2011 och kommer att ha en butiksyta på cirka 1 200 kvadratmeter. Kommande butiksetableringar som hittills är kontrakterade är därmed: Frölunda samt Molde och Steinkjer i Norge oktober 2009, Hageby (Norrköping) oktober/november 2009, Bryne i Norge november 2009, Kingston och Reading i Storbritannien november 2009, Lillehammer i Norge under perioden hösten 2009 till våren 2010, Norrtälje våren 2010, Lambertseter (Oslo) hösten 2010, Uppsala (Gränby) mars 2011, Bodø i Norge i november 2011 samt Malmö (Emporia) under verksamhetsåret 2011/2012. Clas Ohlson planerar att öppna 15-20 nya butiker under verksamhetsåret 2009/2010 varav 4-8 i Storbritannien. Med nuvarande 108 butiker och 13 kontrakterade kommer Clas Ohlson att ha totalt 121 butiker varav 57 i Sverige, 44 i Norge, 16 i Finland och 4 i Storbritannien. För mer information kontakta: Bo Heyman, etableringschef, Mobil 070-597 44 90 John Womack, Informations- och IR-chef, Mobil 070-678 24 99

Meny Språk