Regulatorisk 2012-09-05 08:00 CET Finansiell information

Clas Ohlson: Delårsrapport 2012-05-01 – 2012-07-31

Kvartal 1

* Försäljningen uppgick till 1 462 Mkr (1 387), +5%.

I lokala valutor var tillväxten 5%

* Rörelseresultatet uppgick till 101 Mkr (120), -16%

* Vinst efter skatt uppgick till 72 Mkr (85), -14%

* Vinst per aktie uppgick till 1,14 kr (1,33), -14%

Händelser efter rapportperiodens slut

* Försäljningen i augusti uppgick till 530 Mkr (527) +1%.

I lokala valutor var tillväxten +3%

* Nya e-handelsplattformen nu etablerad på samtliga marknader

VD Klas Balkow säger i en kommentar:

”Vi fortsätter att växa och tar marknadsandelar på samtliga marknader. Försäljningen i jämförbara butiker har varit lägre mot bakgrund av en generellt svag marknad under sommaren, vilket påverkat även resultatet. Vi har en stark finansiell ställning och en hög aktivitetsnivå för att fortsätta utveckla och stärka Clas Ohlson.

Tillväxten i augusti, på 3 procent i lokala valutor, har främst påverkats av lägre besökstrafik i våra svenska butiker. Trafiken har varierat väsentligt med en positivare utveckling under senare delen av månaden.

Vi har nu lanserat vår nya e-handelsplattform på samtliga marknader vilket är en viktig del i vår strategi att vara lättillgängliga och erbjuda försäljning och service via flera samverkande kanaler. Clas Ohlson satsar nu inför hösten med ny katalog och över 1 000 nyheter för alla hemmafixare”, säger Klas Balkow, VD och koncernchef.

Analytiker- och medieträff

Analytiker- och medieträff hålls idag onsdag den 5 september kl 10.00 på Operaterassen i Stockholm och kan också följas via Clas Ohlsons hemsida http://om.clasohlson.com eller www.financialhearings.com

För mer information om Clas Ohlsons delårsrapport, kontakta:

Klas Balkow, vd och koncernchef: 0247-447 55

John Womack, informations- och IR-chef: 0247-444 05

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Clas Ohlson AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 5 september 2012 kl 08:00.

Bifogade filer

Meny Språk