Regulatorisk 2012-08-15 08:00 CET Finansiell information

Clas Ohlsons försäljningsutveckling i juli 2012

Försäljningen i juli ökade med 4 procent till 526 Mkr (508). I lokala valutor ökade försäljningen med 5 procent. Jämfört med samma månad föregående år har 19 butiker tillkommit och det totala antalet butiker uppgick per den sista juli 2012 till 162 butiker. Distanshandeln uppgick till 7 Mkr (6).

Försäljningen per land fördelar sig enligt följande:

                                                         Procentuell            Förändring

Länder                                             förändring:            lokal valuta:

Sverige               251 Mkr (246)                +2%                +2%

Norge                  213 Mkr (201)               +6%            +8%

Finland                  43 Mkr   (43)               +1%            +8%

UK                         19 Mkr   (18)               +9%               +3%

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första tre månader (maj– juli 2012) ökade med 5 procent till 1 462 Mkr (1 387).

Delårsrapporten för vårt första kvartal offentliggörs den 5 september 2012.

För mer information kontakta:

Klas Balkow, VD och Koncernchef: 0247-447 55

John Womack, Informations- och IR-chef: 0247-444 05

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Clas Ohlson AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 15 augusti 2012 kl 08:00.

Meny Språk