Regulatorisk 2012-07-13 08:00 CET Finansiell information

Clas Ohlsons försäljningsutveckling i juni 2012

Försäljningen i juni ökade med 8 procent till 503 Mkr (465). I lokala valutor ökade försäljningen med 8 procent. Jämfört med samma månad föregående år har 19 butiker tillkommit och det totala antalet butiker uppgick per den sista juni 2012 till 162 butiker. Distanshandeln uppgick till 7 Mkr (7).

Försäljningen per land fördelar sig enligt följande:

                                                         Procentuell            Förändring

Länder                                             förändring:            lokal valuta:

Sverige               234 Mkr (218)                +7%                +7%

Norge                  209 Mkr (191)               +9%            +9%

Finland                  42 Mkr   (41)               +4%            +7%

UK                         19 Mkr   (16)              +18%               +9%

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första två månader (maj– juni 2012) ökade med 7 procent till 937 Mkr (879).

Delårsrapporten för vårt första kvartal offentliggörs den 5 september 2012.

För mer information kontakta:

Klas Balkow, VD och Koncernchef: 0247-447 55

John Womack, Informations- och IR-chef: 0247-444 05

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Clas Ohlson AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 13 juli 2012 kl 08:00.

Meny Språk