Regulatorisk 2012-03-08 08:00 CET Finansiell information

Clas Ohlson: Delårsrapport 2011-05-01 – 2012-01-31

Kvartal 3

* Försäljningen uppgick till 2 049 Mkr (1 906), +7%. 
  I lokala valutor var tillväxten +7%

* Rörelseresultat uppgick till 307 Mkr (270), +14%

* Vinst efter skatt uppgick till 220 Mkr (194), +14%

* Vinst per aktie uppgick till kr 3,46 (3,05), +13 %

9 månader

* Försäljningen uppgick till 4 988 Mkr (4 664), +7%.
  I lokala valutor var tillväxten +7%

* Rörelseresultatet uppgick till 550 Mkr (504), +9 %

* Vinst efter skatt uppgick till 393 Mkr (364), +8%

* Vinst per aktie uppgick till 6,18 kr (5,71), +8 %

* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 044 Mkr (485 Mkr)

Händelser efter rapportperiodens slut

* Försäljningen i februari uppgick till 427 Mkr (383), +12%.
  I lokala valutor var tillväxten +10%

VD Klas Balkow säger i en kommentar:

”Clas Ohlson fortsätter att växa i en generellt svag detaljhandel och vi noterar vårt högsta kvartalsresultat någonsin. Vi fortsätter att utveckla vår starka bas i Norden med inte minst en positiv utveckling i Finland.

Med starka finanser och ett starkt kassaflöde investerar vi för fortsatt expansion mot vårt långsiktiga mål att bli en ledande europeisk detaljhandelskedja. Vi planerar för att öppna 15-20 nya butiker under kommande verksamhetsår”, säger Klas Balkow, VD och koncernchef.”

Analytiker- och medieträff

Analytiker- och medieträff hålls idag torsdag den 8 mars kl 10.00 på Operaterassen i Stockholm och kan också följas via Clas Ohlsons hemsida http://om.clasohlson.com eller www.financialhearings.com

För mer information om Clas Ohlsons delårsrapport, kontakta:

Klas Balkow, vd och koncernchef: 0247-447 55

John Womack, informations- och IR-chef: 070-678 24 99

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Clas Ohlson AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 8 mars 2012 kl 08:00.

Bifogade filer

Meny Språk