Regulatorisk 2012-02-15 08:00 CET Finansiell information

Clas Ohlsons försäljningsutveckling i januari

Försäljningen i januari ökade med 11 procent till 487 Mkr (438). I lokala valutor ökade försäljningen med 11 procent. Jämfört med samma månad föregående år har 16 butiker tillkommit och det totala antalet butiker uppgick per den sista januari 2012 till 152 butiker. Distanshandeln uppgick till 7 Mkr (7).

Försäljningen per land fördelar sig enligt följande:

                                                         Procentuell            Förändring
Länder                                             förändring:            lokal valuta:

Sverige                229 Mkr (221)                +4%                +4%

Norge                 199 Mkr (165)              +21%              +20%

Finland                 40 Mkr   (32)              +27%              +28%

UK                        19 Mkr (20)               -4%                -5%

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första nio månader (maj 2011–januari 2012) ökade med 7 procent till 4 988 Mkr (4 664).

Delårsrapporten för vårt tredje kvartal offentliggörs den 8 mars 2012.

För mer information kontakta:

Klas Balkow, VD och Koncernchef: 0247-447 55

John Womack, Informations- och IR-chef: 070-678 24 99

Meny Språk