Regulatorisk 2014-08-15 11:40 CET Finansiella rapporter, Finansiell information

Clas Ohlson publicerar årsredovisningen för 2013/14

ClasOhlson Arsredovisning 2013 14 framsida highres

Clas Ohlson publicerar idag årsredovisningen och hållbarhetsrapporten för 2013/14 på om.clasohlson.com.

Clas Ohlson Ha llbarhetsrapport 2013 14

Den tryckta versionen av årsredovisningen distribueras i dagarna till de aktieägare som meddelat att de önskar få den hemskickad, men kan också beställas via e-post till ir@clasohlson.se eller telefon 0247-444 00.

Länk till årsredovisningen http://om.clasohlson.com/rapporter

Länk till hållbarhetsrapporten http://om.clasohlson.com/csr-rapporter

För mer information kontakta:

Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Bifogade filer

Meny Språk