Regulatorisk 2014-07-15 08:00 CET Finansiell information

Clas Ohlson ökar försäljningen i juni 2014

Försäljningen i juni ökade med 8 procent till 545 Mkr (506). I lokala valutor ökade försäljningen med 7 procent.

Jämfört med samma månad föregående år har åtta butiker tillkommit och totala antalet butiker uppgick per den sista juni 2014 till 186 butiker, vilket inkluderar en franchisebutik i Dubai som invigdes den 30 april 2014.

Försäljningen fördelar sig enligt följande:

Länder, Mkr Juni
2014/15
Juni
2013/14
Procentuell
förändring
Procentuell förändring,
lokal valuta
Sverige 252 233 +8 +8
Norge 216 206 +5 +6
Finland 52 49 +7 +2
Utanför Norden 24 17 +37 +25
545 506 +8 +7

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första två månader (maj till juni 2014) ökade med 10 procent till 1 057 Mkr (961). I lokala valutor ökade försäljningen med 10 procent.

Delårsrapporten för första kvartalet 2014/15 offentliggörs onsdagen den 10 september 2014.

För mer information kontakta:

Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Clas Ohlson AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 15 juli 2014 kl 08:00.

Bifogade filer

Meny Språk