Regulatorisk 2014-08-15 08:00 CET Finansiell information

Clas Ohlson ökar försäljningen i juli 2014

Försäljningen i juli ökade med 7 procent till 586 Mkr (546). I lokala valutor ökade försäljningen med 6 procent.

Jämfört med samma månad föregående år har åtta butiker tillkommit och totala antalet butiker uppgick per den sista juli 2014 till 186 butiker, vilket inkluderar en franchisebutik i Dubai.

Försäljningen fördelar sig enligt följande:

Länder, Mkr Juli
2014/15
Juli
2013/14
Procentuell förändring Procentuell förändring,
lokal valuta
Sverige 265 254 +4 +4
Norge 233 219 +6 +6
Finland 59 51 +15 +8
Utanför Norden 29 21 +38 +20
586 546 +7 +6

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första tre månader (maj till juli 2014) ökade med
9 procent till 1 642 Mkr (1 507). I lokala valutor ökade försäljningen med 8 procent.

Delårsrapporten för första kvartalet 2014/15 offentliggörs klockan 07:00 onsdagen den
10 september 2014. Rapporten presenteras samma dag klockan 08:00 i Clas Ohlsons butik på Drottninggatan 53 i Stockholm.

För mer information kontakta:

Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Clas Ohlson AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 15 augusti 2014 klockan 08:00.

Bifogade filer

Meny Språk