Regulatorisk 2010-08-13 09:00 CET Finansiell information

Clas Ohlson publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2009/10

Clas Ohlsons årsredovisning för verksamhetsåret 2009/10 finns nu tillgänglig att läsa eller ladda ner på http://om.clasohlson.com/Aktieagare/Finansiell-information/Arsredovisning/.

En tryckt version av årsredovisningen kan beställas via http://om.clasohlson.com/Kontakt/Bestall-tryckt-information/ eller genom att skicka en beställning med namn och adressuppgifter via epost till ir@clasohlson.se eller via telefon 0247- 444 00.

En engelsk översättning av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från och med den 30:e augusti 2010.

För mer information, kontakta:
Michael Ehrling, projektledare IR, 0247-444 96
John Womack, informations- och IR-chef, 0247-444 05

Bifogade filer

Meny Språk