Regulatorisk 2010-08-13 08:00 CET Finansiell information

Clas Ohlsons försäljningsutveckling i juli

Försäljningen i juli uppgick till 498 Mkr, vilket var oförändrat jämfört med motsvarande period föregående år. I lokala valutor ökade försäljningen med 2 procent. Jämfört med samma månad föregående år har tretton butiker tillkommit och det totala antalet butiker uppgick per den sista juli 2010 till 121 butiker. Distanshandeln uppgick till 7 Mkr (5).

Försäljningen per land fördelar sig enligt följande:

Procentuell Förändring
Länder  förändring: lokal valuta:
Sverige 252 Mkr (253) + 0% + 0%
Norge 191 Mkr (198) - 4% - 2%
Finland 39 Mkr (40) - 3% + 10%
UK 16 Mkr (6) + 179% + 208%

Den totala försäljningen för räkenskapsåret första tre månader (maj– juli 2010) ökade med 3 procent till 1 324 Mkr (1 288).

Delårsrapporten för vårt första kvartal offentliggörs den 8 september 2010.


För mer information kontakta:

Klas Balkow, VD och Koncernchef: 0247-447 55

John Womack, Informations- och IR-chef: 070-678 24 99

Meny Språk