Regulatorisk 2011-03-09 08:00 CET Finansiell information

Clas Ohlson: Delårsrapport 2010-05-01 – 2011-01-31

Kvartal 3

* Försäljningen uppgick till 1 906 Mkr (1 817), +5%.

   I lokala valutor var tillväxten +10%.

* Rörelseresultat uppgick till 270 Mkr (290), -7%

* Vinst efter skatt uppgick till 194 Mkr (214), -9%

* Vinst per aktie uppgick till 3,05 kr (3,32), -8%

9 månader

* Försäljningen uppgick till 4 664 Mkr (4 478), +4%

* Rörelseresultatet uppgick till 504 Mkr (576), -13%

* Vinst efter skatt uppgick till 364 Mkr (420), -13%

* Vinst per aktie uppgick till 5,71 kr (6,53), -13%

Händelser efter rapportperiodens slut

* Försäljningen i februari uppgick till 383 Mkr (354), +8%. I lokala valutor var tillväxten +14%

VD Klas Balkow säger i en kommentar:

”Vi fortsätter att växa och ökar vår försäljning med 10 procent i kvartalet i lokala valutor men påverkas starkt av valutaeffekter som slår mot både tillväxt och resultat. Clas Ohlson har en positiv utveckling med god lönsamhet på våra hemmamarknader men lönsamheten påverkas negativt, förutom av valutaförändringar, av marknadsinvesteringar i Storbritannien.

Vi ser ett fortsatt utrymme för expansion på våra hemmamarknader samtidigt som vi anpassar expansionstakten i Storbritannien till rådande marknadsförutsättningar. Under det kommande verksamhetsåret 2011/12 planerar vi att öppna 17-22 nya butiker varav en till fyra butiker i Storbritannien.

Det fjärde kvartalet har börjat positivt med en tillväxt i lokala valutor på 14 procent. Vi lanserar vår nya vårkatalog i slutet av mars som innehåller över 1 000 nyheter.”

Analytiker- och medieträff

Analytiker- och medieträff hålls i dag, onsdag den 9 mars klockan 10.00 på Operaterassen. Anmälan kan göras till Johan Wallinder på Financialhearings, tel 08-411 43 80 eller på fax 08-20 83 80, e-post hearings@financialhearings.com.

För mer information om Clas Ohlsons delårsrapport, kontakta:

Klas Balkow, vd och koncernchef: 0247-447 55

John Womack, informations- och IR-chef: 0247-444 05

Bifogade filer

Meny Språk