Regulatorisk 2011-12-08 07:00 CET Finansiell information

Clas Ohlson: Delårsrapport 2011-05-01 – 2011-10-31

Kvartal 2

* Försäljningen uppgick till 1 553 Mkr (1 435), +8%.

   I lokala valutor var tillväxten +8%

* Rörelseresultat uppgick till 124 Mkr (119), +4%

* Vinst efter skatt uppgick till 88 Mkr (86), +3%

* Vinst per aktie uppgick till 1,38 kr (1,35), +2%

6 månader

* Försäljningen uppgick till 2 940 Mkr (2 758), +7%.

   I lokala valutor var tillväxten +8%.

* Rörelseresultatet uppgick till 243 Mkr (234), +4%

* Vinst efter skatt uppgick till 173 Mkr (170), +2%

* Vinst per aktie uppgick till 2,71 kr (2,66), +2%

* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 512 Mkr (148 Mkr)

Händelser efter rapportperiodens slut

* Försäljningen i november uppgick till 636 Mkr (593), +7%

I lokala valutor var tillväxten +6%

VD Klas Balkow säger i en kommentar:

”Vi fortsätter att växa och ta marknadsandelar på samtliga marknader i en generellt svag detaljhandel. Under kvartalet har vi sett en fortsatt positiv effekt på vår bruttomarginal från en ökad andel direktinköp utan mellanhänder. Vi ökar vinsten i kvartalet jämfört med föregående år inkluderat fortsatta investeringar på den brittiska marknaden. Med vår försäljningsökning i november har vi även fått en bra start på årets julhandel.

Vårt långsiktiga arbete med att stärka Clas Ohlson för en europeisk marknad fortsätter. Vi har en stark bas med över 150 butiker och har nu nått en årsomsättning på över 6 miljarder kronor. Vi har en god finansiell ställning och har aldrig varit starkare på våra hemmamarknader vilket ger oss handlingsutrymme och uthållighet att fortsätta utveckla Clas Ohlson i en utmanande marknad.”

Analytiker- och medieträff

Analytiker- och medieträff hålls idag torsdag den 8 december kl 13.30 i Insjön samt via Clas Ohlsons hemsida http://om.clasohlson.com eller via www.financialhearings.com

För mer information om Clas Ohlsons delårsrapport, kontakta:

Klas Balkow, vd och koncernchef: 0247-447 55

John Womack, informations- och IR-chef: 070-678 24 99

Bifogade filer

Meny Språk