Regulatorisk 2011-11-15 08:00 CET Finansiell information

Clas Ohlsons försäljningsutveckling i oktober

Försäljningen i oktober ökade med 5 procent till 531 Mkr (504). I lokala valutor ökade försäljningen med 5 procent. Jämfört med samma månad föregående år har 23 butiker tillkommit och det totala antalet butiker uppgick per den sista oktober 2011 till 149 butiker. Distanshandeln uppgick till 9 Mkr (8).

Försäljningen per land fördelar sig enligt följande:

                                                         Procentuell            Förändring
Länder                                             förändring:            lokal valuta:

Sverige                 247 Mkr (250)              -   1%               - 1%

Norge                  220 Mkr (199)              + 10%               + 7%

Finland                  42 Mkr   (37)              + 14%             + 16%

UK                         22 Mkr   (18)              + 28%             + 30%

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första sex månader (maj–oktober 2011) ökade med 7 procent till 2 940 Mkr (2 758).

Delårsrapporten för vårt andra kvartal offentliggörs den 8 december 2011.

För mer information kontakta:

Klas Balkow, VD och Koncernchef: 0247-447 55

John Womack, Informations- och IR-chef: 070-678 24 99

Meny Språk