Regulatorisk 2014-12-09 07:00 CET Finansiella rapporter, Finansiell information

Clas Ohlson sexmånadersrapport 2014/15

Andra kvartalet

· Försäljningen ökade med 8 % till 1 814 Mkr (1 678)

I lokala valutor ökade försäljningen med 6 %

· Rörelseresultatet ökade med 20 % till 151 Mkr (126)
· Vinst efter skatt ökade med 23 % till 116 Mkr (94)
· Vinst per aktie ökade med 23 % till 1,84 kr (1,49)
· Företagskonceptet Clas Office introducerades i Sverige och Norge

Sex månader

  • Försäljningen ökade med 9 % till 3 457 Mkr (3 184)

I lokala valutor ökade försäljningen med 7 %

  • Rörelseresultatet ökade med 16 % till 253 Mkr (218)
  • Vinst efter skatt ökade med 19 % till 194 Mkr (164)
  • Vinst per aktie ökade med 19 % till 3,07 kr (2,59)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 272 Mkr (172)

Händelser efter rapportperiodens slut

  • Försäljningen i november ökade med 6 % till 746 Mkr (702), i lokala valutor ökade försäljningen med 5 %
  • Kundlojalitetsprogrammet Club Clas lanserades i Finland

Kommentar från VD

”Vi stärker oss i alla led och slår nya rekord.

Vi fortsätter utveckla vår affär i rätt riktning och rapporterar en god försäljnings- och resultattillväxt. På våra hemmamarknader har vi stärkt vår marknadsposition i samtliga försäljningskanaler och framförallt utanför Norden visar vi fina tillväxttal.

Clas Ohlsons utveckling fortsätter. Vi ser en positiv utveckling i samtliga försäljningskanaler och på samtliga marknader och försäljningen i jämförbara enheter ökade med 3 procent. Den totala försäljningen ökade med 8 procent och uppgick till 1 814 miljoner kronor i kvartalet.

Vi ser också en positiv bruttomarginaltillväxt som ett resultat av en gynnsam försäljningsmix, särskilt i Finland och Storbritannien, och ökad effektivitet i varuförsörjningen. Rörelseresultatet ökade med över 20 procent.

Vi är stolta över att i kvartalet ha introducerat Clas Office till våra företagskunder i Sverige och Norge. Vi har också i november lanserat Club Clas i Finland och har nu över 1,4 miljoner medlemmar i vår kundklubb. Vi fortsätter att lansera spännande nyheter i sortimentet, bland annat världens första miljömärkta värmeljus.

Alla de fina utmärkelser vi fått under kvartalet, bland annat näst starkaste butiksvarumärket i svensk detaljhandel, bästa kundbemötandet på Facebook och årets nordiska profilpris i Finland, stärker oss, inte minst internt.

Julhandeln har fått en bra start och november visar en försäljningsökning om 6 procent. Det är full aktivitet i såväl våra butiker som på nätet när vi nu kliver in i vårt resultatmässigt viktigaste kvartal.

Om vi blickar lite längre fram kan jag konstatera att planerna på ytterligare butiker i Gulfregionen och Tyskland under 2015 ligger fast. Vi kommer under nästa kalenderår också att ta ett nästa steg på den brittiska marknaden genom att öppna upp ytterligare butiker i mindre format i Londons närområde.”

Räkenskapsåret 2014/15 utgörs av perioden 1 maj 2014 till 30 april 2015. 

Analytiker- och medieträff

Analytiker- och medieträff hålls tisdagen den 9 december klockan 08:30 i Clas Ohlsons butik på Drottninggatan 53 i Stockholm och kan också följas via om.clasohlson.com eller www.financialhearings.com

För mer information kontakta:

Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Bifogade filer

Meny Språk