2014-12-05 13:55 CET Nyheter

Lagarbete i en expansiv fasger goda utvecklingsmöjligheter

ClasOhlson Trainee Clas of 2015

Från Insjön till världen. Clas Ohlson har sitt ursprung i orten Insjön utanför Leksand, där huvudkontoret fortfarande finns. Från Sverige till Europa har de i dag världen som sin spelplan.

Jesper Lindahl, Oscar Siljebrand & Johan Hed

Ålder: Jesper: 29 år. Oscar: 24 år. Johan: 27 år. Utbildning: Jesper: Magister Marknadsföringsprogrammet, Linnéuniversitetet, examen 2013. Oscar: Kandidatexamen Service Management Retail & Master i Managing People, Knowledge and Change, Lunds universitet, examen 2014. Johan: Civilingenjör Industriell ekonomi, Karlstad universitet, examen 2013.

”Vi ser oss som en enhet som jobbar framåt mot gemensamma mål”

Jesper Lindahl och Johan Hed hade båda jobbat inom Clas Ohlson innan traineeprogrammet medan Oscar Siljebrand tog klivet direkt in från skolbänken. På Clas Ohlson finns ingen ”rätt” bakgrund, alla är olika med den gemensamma nämnaren i värdegrunden och hur de ser på sina kunder – allt de gör, det gör de för kunden.

Berätta om traineeprogrammet!

Jesper: – Det är ett individanpassat program beroende på traineens bakgrund och inriktning. Innan Clas Ohlson rekryterar till programmet görs en analys av nuvarande och framtida behov. Till exempel i mitt fall såg företaget ett växande behov på marknadssidan, de hittade mig och sedan skräddarsys programmet efter min bakgrund och profil. Detta är inte hugget i sten, visar det sig att ett annat område passar bättre så är Clas Ohlson flexibla.

Johan: – Programmet är 18 månader långt och den första perioden är alltid i butik, oavsett vad det individuella målet är. Butikspraktiken är en viktig grundbult för att ge insikt i vad vår kärnverksamhet går ut på och krymper avstånden mellan butikerna och kontoren.

Oscar, vad lockade dig med ClasOhlson?

– Jag har alltid haft ett stort detaljhandelsintresse då min pappa var butikschef på flera stora detaljhandelsföretag. Det ledde till att jag pluggade det på universitetet och sökte efter ett traineeprogram, vilket inte är vanligt förekommande inom detaljhandeln. Jag hittade Clas Ohlson och deras traineeplats i Oslo som passade mig, så jag flyttade dit. Det känns väldigt bra att vara på ett företag i en så expansiv fas som Clas Ohlson är, med nyöppningar i flera länder vilket känns väldigt spännande!

Teamarbete är en viktig del av Clas Ohlsons kultur, hur märks det?

Jesper: – Vi ser oss som en enhet som jobbar framåt mot gemensamma mål. Allt grundar sig i vår kärnverksamhet – butikerna. Vi jobbar över avdelningsgränserna och har direktkontakt mellan butikerna och huvudkontoret med målet att leverera bästa möjliga kundupplevelse.

Johan: – Inom Clas Ohlson hjälps vi alltid åt, det är tillsammans vi får det att hända. Har till exempel Jesper eller Oscar en fråga så vet de att de kan komma till mig och tvärtom.

Oscar: – När man jobbar i butik blir man ett väldigt tight gäng, Clas Ohlson har tagit det till nästa nivå genom att få den känslan att genomsyra hela organisationen.

OM CLAS OHLSON
Traineeprogram: Som trainee på Clas Ohlson kommer du att anställas på en bestämd roll i organisationen. Programmet utgår från kärnverksamheten det vill säga i våra butiker, men breddas med projektarbeten inom övriga verksamheter. Om ditt projektarbete har utlandsanknytning finns möjlighet för dig att jobba utomlands under en period. Arbetet varvas även med seminarier på teman som inköp, lager, ekonomi, försäljning, expansion, HR och IT. Genom hela programmet följs du av din mentor, vars erfarenheter och kontaktnät hjälper dig och din utveckling mot en spännande framtid inom organisationen.

Text: Daniel Cederlund. Foto: Clas Ohlson 

Bifogade filer

Meny Språk