Regulatorisk 2012-06-13 08:00 CET Finansiell information

Clas Ohlson: Bokslutskommuniké 2011-05-01 – 2012-04-30

Kvartal 4

* Försäljningen uppgick till 1 272 Mkr (1 164), +9%

* Rörelseresultatet uppgick till 10 Mkr (4)

* Vinst efter skatt uppgick till 7 Mkr (0)

* Vinst per aktie uppgick till 0,11 kr (0)

12 månader

* Försäljningen uppgick till 6 260 Mkr (5 828), +7%

* Rörelseresultatet uppgick till 561 Mkr (507),+11%

* Vinst efter skatt uppgick till 400 Mkr (364), +10%

* Vinst per aktie uppgick till 6,29 kr (5,71), +10%

* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 965 Mkr (350 Mkr)

* Utdelningen föreslås till 4,25 kr per aktie (3,75),

Händelser efter rapportperiodens slut

* Försäljningen i maj uppgick till 434 Mkr (414), +5%.

* Styrelsebeslut att utnyttja stämmans bemyndigande att återköpa aktier för att säkra LTI 2012

VD Klas Balkow säger i en kommentar:

”En ökad tillväxt och vinst i fjärde kvartalet summerar verksamhetsåret 2011/12 – ett år då vi fortsatt att stärka Clas Ohlson inom ett antal områden. Vi tar marknadsandelar i en fortsatt svag detaljhandel, förbättrar vårt resultat och har en stark finansiell ställning för att fortsätta mot målet att bli en ledande Europeisk detaljhandelskedja.

Vi har i slutet av kvartalet lanserat vår nya e-handelsplattform i Sverige och Norge som fått ett bra mottagande. En fortsatt utrullning i Finland och Storbritannien planeras för sommaren 2012 och vi påbörjar också förberedelser för expansion till ytterligare marknader, initialt med e-handel”, säger Klas Balkow, VD och koncernchef.

Analytiker- och medieträff

Analytiker- och medieträff hålls idag onsdag den 13 juni kl 10.00 på Operaterassen i Stockholm och kan också följas via Clas Ohlsons hemsida http://om.clasohlson.com eller www.financialhearings.com

För mer information om Clas Ohlsons bokslutskommuniké, kontakta:

Klas Balkow, vd och koncernchef: 0247-447 55

John Womack, informations- och IR-chef: 0247-444 05

Kontakt

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Clas Ohlson AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 13 juni 2012 kl 08.00.

Bifogade filer

Meny Språk