Regulatorisk 2016-06-08 07:00 CET Finansiella rapporter, Finansiell information

Clas Ohlson bokslutskommuniké 2015/16

Fjärde kvartalet

· Försäljningen uppgick till 1 504 Mkr (1 498), ökade med 5 % i lokala valutor.
· Rörelseresultatet, exkluderat poster av engångskaraktär*, uppgick till -19 Mkr (-8). Rörelseresultatet uppgick till -126 Mkr.
· Resultat efter skatt, exkluderat poster av engångskaraktär*, uppgick till -17 Mkr (-5). Resultat efter skatt uppgick till -107 Mkr.
· Vinst per aktie, exkluderat poster av engångskaraktär*, uppgick till -0,27 kr (-0,07). Vinst per aktie uppgick till -1,70 kr.

Verksamhetsåret

  • Försäljningen ökade med 4 % till 7 602 Mkr (7 330), 6 % i lokala valutor.
  • Rörelseresultatet, exkluderat poster av engångskaraktär*, ökade med 3 % till 613 Mkr (596). Rörelseresultatet uppgick till 506 Mkr.
  • Vinst efter skatt, exkluderat poster av engångskaraktär*, ökade med 2 % till 469 Mkr (459). Vinst efter skatt uppgick till 379 Mkr.
  • Vinst per aktie, exkluderat poster av engångskaraktär*, ökade med 2 % till 7,42 kr (7,27). Vinst per aktie uppgick till 6,00 kr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 705 Mkr (647).
  • Utdelningen föreslås till 5,75 kr per aktie (5,25).

Händelser efter rapportperiodens slut

  • Försäljningen i maj uppgick till 540 Mkr (554), ökade med 1 % i lokala valutor.
  • Styrelsebeslut har fattats om att utnyttja stämmans bemyndigande att återköpa aktier för att säkra LTI 2016.
  • I maj invigdes första tyska butiken i Hamburg samt en butik i Sandnes i Norge.

*Engångskostnad om 107 Mkr hänförlig till optimeringen av butiksnätet i Storbritannien

Räkenskapsåret 2015/16 utgörs av perioden 1 maj 2015 till 30 april 2016.

Kommentar från VD

Nytt rekordår och tydliga steg i bolagets utveckling

Clas Ohlson stänger sitt verksamhetsår på nya rekordnivåer och summerar ett år under vilket fler viktiga steg har tagits i bolagets utveckling, trots en utmanande valutasituation.

Vi stänger vårt verksamhetsår med en försäljning som i lokala valutor ökade med
6 procent till 7 602 miljoner kronor. Detta trots ett fjärde kvartal som påverkats av en senare vår med ett måttligt fixande i våra trädgårdar till följd.

Det är också glädjande att vi ökade vårt rörelseresultat med 3 procent till nya rekordnivåer om 613 miljoner kronor, rensat för den engångskostnad som påverkat vårt fjärde kvartal. Detta är en utveckling vi kan vara mycket stolta över särskilt med tanke på att den kraftigt förstärkta USA-dollarn och den försvagade norska kronan har varit en stor utmaning för oss under året – en utmaning som vi har lyckats parera förhållandevis väl så här långt givet förutsättningarna.

Nya steg i vår internationella expansion

Efter en lång period av planering och förberedelser kunde vi för ett par veckor sedan med stor glädje äntligen slå upp portarna för vår första tyska butik på Jungfernstieg i Hamburg. Mottagandet var långt över förväntan och den uppmärksamhet vi fått från de tyska konsumenterna dessa första veckor är fantastisk. Nu laddar vi för ytterligare två butiker i Hamburg till hösten.

Som kommunicerats tidigare har vi under kvartalet också tagit nästa steg i optimeringen av vårt butiksnät i Storbritannien. Vi satsar på mindre butiksformat i Londons närområde och planerar för att öppna ytterligare en till två butiker i regionen. I samband med detta lämnar vi totalt sju butikslägen för att ge vår verksamhet i Storbritannien rätt förutsättningar för att utvecklas.

Vårt erbjudande får stor uppskattning

Vi har under kvartalet också haft äran att motta en lång rad utmärkelser, bland annat för vår kundservice, e-handelskanal och vårt miljötänk på transportsidan. Denna uppskattning betyder mycket för oss och ger oss mycket energi för att fortsätta utvecklas och bli ännu bättre.

Klas Balkow, VD och koncernchef Clas Ohlson AB

Analytiker- och medieträff

Analytiker- och medieträff hålls onsdagen den 8 juni klockan 08:30 i Clas Ohlsons butik på Drottninggatan 53 i Stockholm och kan också följas via om.clasohlson.com eller www.financialhearings.com
 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Clas Ohlson ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juni 2016 klockan 07:00.

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta:
Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Bifogade filer

Meny Språk