Regulatorisk 2016-05-30 09:30 CET Produkt- och konsumentnyheter

Clas Ohlson vinnare av PostNords miljöpris!

Clas Ohlson Miljöpris Peter Bergestål 1
Clas Ohlson Miljöpris Peter Bergestål 2

Clas Ohlson har tilldelats PostNords årliga miljöpris som tilldelas ett företag som aktivt deltar och bidrar till att reducera miljö- och klimateffekterna inom transportsektorn. Clas Ohlson får priset för den omläggning av transport från lastbil till tåg som företaget gjort för sin distribution av produkter till det norska butiksnätet.

– Vi har sedan flera år ett väldigt tydligt miljöfokus när vi planerar våra transportlösningar, och det gör att det känns extra roligt när vårt arbete uppmärksammas på det här sättet. Den norska varudistributionen är en del i ett stort arbete med att flytta transporter från väg till räls där vi tagit stora steg under de senaste åren, säger Peter Bergestål, transportchef på Clas Ohlson.

Clas Ohlson påbörjade en omläggning av transporter från lastbil till tåg i Norge 2014. Omläggningen går i korthet ut på att företaget numera transporterar ut gods till det norska butiksnätet från Oslo till sex distributionshubbar med tåg. Därefter distribueras varorna den sista sträckan ut till butik med lastbil.

En ytterligare pusselbit i den norska varudistributionen lades i år när ett nytt transportavtal tecknades som innebär att även transporterna mellan Insjön och Oslo i betydligt större omfattning går på räls genom omlastning från lastbil till tåg i Borlänge för att därefter transporteras till distributionshubben i Oslo. Clas Ohlson vinner nu PostNords miljöpris för detta nya transportavtal.

– Energieffektivitet och att minska CO2-utsläpp från våra godstransporter är ett av våra viktigaste mål i hållbarhetsarbetet. Totalt sett har omläggningen till tågtransport för våra produkter från distributionscentralen i Insjön till det norska butiksnätet inneburit en reducering av utsläppen med mer än 80 procent, vilket är ett fantastiskt bra resultat, säger Åsa Portnoff Sundström, hållbarhetschef på Clas Ohlson.

Mer om Clas Ohlsons hållbarhetsarbete finns att läsa på om.clasohlson.com/hallbarhet/

Kontakt

För mer information kontakta:
Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Bifogade filer

Meny Språk