Regulatorisk 2015-12-09 07:00 CET Finansiella rapporter, Finansiell information

Clas Ohlson sexmånadersrapport 2015/16

Andra kvartalet

· Försäljningen ökade med 2 % till 1 846 Mkr (1 814), 5 % i lokala valutor
· Rörelseresultatet minskade med 5 % till 145 Mkr (151)
· Vinst efter skatt minskade med 4 % till 111 Mkr (116)
· Vinst per aktie minskade med 4 % till 1,76 kr (1,84)
· Bolagets 200:e butik invigdes i Karlstad i augusti
· Första butiken i nya mindre formatet invigdes i St Albans i Storbritannien
· Butiksbeståndet utökades med 3 nya butiker (netto)

Sex månader

  • Försäljningen ökade med 5 % till 3 616 Mkr (3 457), 6 % i lokala valutor
  • Rörelseresultatet minskade med 1 % till 250 Mkr (253)
  • Vinst efter skatt minskade med 1 % till 192 Mkr (194)
  • Vinst per aktie minskade med 1 % till 3,03 kr (3,07)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 322 Mkr (272)

Händelser efter rapportperiodens slut

  • Försäljningen i november ökade med 8 % till 809 Mkr (746), 11 % i lokala valutor

Kommentar från VD

”Ett stabilt kvartal och en bra start på julhandeln

Under andra kvartalet har vi haft en stabil försäljningsutveckling, och det är roligt att julhandeln har kommit igång bra med en novemberförsäljning på nya rekordnivåer. Som väntat har vi i kvartalet också påverkats av omfattande valutautmaningar, men har med motverkande åtgärder lyckats begränsa den negativa påverkan på resultatet.

Försäljningen i vårt andra kvartal ökade med 5 procent i lokala valutor. Vi fick en något svagare utveckling i augusti, men en starkare utveckling de efterföljande två månaderna, vilket summerar till ytterligare ett försäljningsrekord för Clas Ohlson.

Vi har under andra kvartalet haft fullt fokus på att reducera effekten av en kraftigt förstärkt USA-dollar och en svag norsk krona, bland annat genom en positiv försäljningsmix och ökad kostnadseffektivitet. Trots de fortsatta valutautmaningarna stänger vi nu kvartalet med ett resultat nära föregående års nivå.

God försäljningsutveckling i november

Vi rapporterar idag också tredje kvartalets första månad och en riktigt bra start på julhandeln. Försäljningen i november ökar med 8 procent till 809 miljoner kronor och särskilt utmärkande är Finland som ökar försäljningen med 19 procent i lokal valuta.

Nya butiksformat och ytterligare expansion

Under kvartalet har vi invigt ett antal nya butiker där vår 200:e butik var en särskilt minnesvärd händelse. Vi har också invigt våra första butiker i det nya mindre butiksformatet, i St Albans respektive Ealing i utkanten av London, som ett nästa steg i optimeringen av det brittiska butiksnätet.

Vi har under hösten haft äran att uppmärksammas för vårt erbjudande, våra priser och vår personal. Det är roligt att kunna konstatera att kunderna uppskattar det vi gör och det är inte långt kvar nu till dess vi har nöjet att välkomna vår tvåmiljonte medlem till Club Clas.”

Räkenskapsåret 2015/16 utgörs av perioden 1 maj 2015 till 30 april 2016.


Analytiker- och medieträff

Analytiker- och medieträff hålls tisdagen den 9 december klockan 08:30 i Clas Ohlsons butik på Drottninggatan 53 i Stockholm och kan också följas via om.clasohlson.com eller www.financialhearings.com

Kontakt

För mer information kontakta:

Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Bifogade filer

Meny Språk