2009-03-11 08:00 CET Finansiell information

Maj - januari 2008/09 – vinst på 466 Mkr före skatt

Försäljningen under perioden maj till januari 2008/09 uppgick till 3 877 Mkr vilket är en ökning med sex procent jämfört med motsvarande period föregående år (3 674 Mkr). Försäljningsökningen var sex procent för butikerna varav jämförbara butiker i lokala valutor var sju procent lägre än samma period föregående år.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 466 Mkr jämfört med 534 Mkr motsvarande period föregående år. Vinsten per aktie uppgick till 5,17 kr (föregående år 5,86 kr).

I verksamhetsårets tredje kvartal ökade försäljningen med tre procent till 1 539 Mkr (1 496 Mkr). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 240 Mkr (263 Mkr).

VD Klas Balkow säger i en kommentar:

”Trots en fortsatt kraftig avmattning i detaljhandeln visar vi en rörelsemarginal på drygt 15 procent genom fortsatt arbete med produktivitetsförbättringar i alla delar av verksamheten. Vi fortsätter samtidigt att investera för framtiden genom vår etablering i England, nya butikskoncept samt ännu effektivare inköp och distributionshantering”.

Försäljningen i februari ökade med 2 procent

Försäljningen under februari uppgick till 340 Mkr vilket är en ökning med 2 procent jämfört med föregående år. Föregående års jämförelsesiffra innehåller en kalendereffekt motsvarande + 4 procent. Jämfört med samma månad föregående år har 19 butiker tillkommit.

Försäljningen fördelar sig enligt följande:

        Procentuell

Försäljningskanaler   2009   2008  förändring

Butiker     332   326   +2

Distanshandel   8   9   -16

     340   335   +2

Länder

Sverige och UK   172   179   -4

Norge     137   129   +6

Finland     31   27   +13

     340   335   +2

Analytiker- och medieträff

Analytiker- och medieträff hålls i dag, onsdagen den 11 mars klockan 10.00 på Operaterassen. Anmälan kan göras till Johan Wallinder på Financialhearings, tel 08-411 43 80 eller på fax 08-20 83 80, e-post hearings@financialhearings.com. För mer information kontakta:

Klas Balkow, vd: 0247-447 55

John Womack, informations- och IR-chef: 070-678 24 99

Bifogade filer

Meny Språk