Regulatorisk 2014-03-12 08:00 CET Finansiella rapporter, Finansiell information

Delårsrapport 2013-05-01 – 2014-01-31

Tredje kvartalet 2013/14

· Försäljningen ökade med 3 % till 2 238 Mkr (2 169). I lokala valutor var ökningen 7 %
· Rörelseresultatet ökade med 34 % till 330 Mkr (247)
· Vinst efter skatt ökade med 25 % till 254 Mkr (204)
· Vinst per aktie ökade med 25 % till 4,03 kr (3,22)

Första nio månaderna 2013/14

  • Försäljningen ökade med 3 % till 5 422 Mkr (5 245). I lokala valutor var ökningen 6 %
  • Rörelseresultatet ökade med 22 % till 549 Mkr (450)
  • Vinst efter skatt ökade med 20 % till 418 Mkr (349)
  • Vinst per aktie ökade med 20 % till 6,61 kr (5,51)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 652 Mkr (625)

Händelser efter rapportperiodens slut

  • Försäljningen i februari ökade med 6 % till 438 Mkr (413). I lokala valutor var ökningen 8 %.
  • Styrelsen uppdaterar bolagets långsiktiga försäljningsmål till en årlig försäljningstillväxt i lokal valuta och jämförbara enheter om minst 2 procent. Koncernens långsiktiga lönsamhetsmål om en årlig rörelsemarginal om lägst 10 procent ligger fast.

Kommentar från VD

”Vår fina försäljningstillväxt gav Clas Ohlsons bästa kvartalsresultat någonsin. Detta är ett kvitto på att vi har ett framgångsrikt erbjudande som uppskattas av allt fler lojala kunder. Vi fortsätter att stärka vår marknadsposition på samtliga marknader och totalt sett ökar försäljningen i lokala valutor med 7 procent i kvartalet. Det är särskilt positivt att följa den fina utveckling vi har i Finland och att se att Storbritannien fortsätter gå åt rätt håll.

Vi fortsätter också med Clas Ohlsons offensiva framtidssatsningar och slår upp portarna till Clas Ohlsons första franchisebutik i Dubai före sommaren. Även förberedelserna för etableringen i Tyskland löper enligt plan och ambitionen är att öppna en första butik på den tyska marknaden under 2015.

Vi har startat fjärde kvartalet på ett bra sätt, med en försäljningsökning i lokala valutor om 8 procent i februari, och står redo för att möta våren med en lång rad nyheter i sortimentet”, säger Klas Balkow, VD och koncernchef, Clas Ohlson AB.

Analytiker- och medieträff

Analytiker- och medieträff hålls onsdagen den 12 mars klockan 10:00 på Operaterassen i Stockholm och kan också följas via Clas Ohlsons hemsida www.clasohlson.com eller www.financialhearings.com

För mer information kontakta:

Klas Balkow, VD och koncernchef, telefon 0247-444 00

Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Clas Ohlson AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 mars 2014 kl 08:00.

Bifogade filer

Meny Språk