Regulatorisk 2014-02-14 08:00 CET Finansiell information

Clas Ohlson ökar försäljningen i januari 2014

Försäljningen i januari ökade med 3 procent till 534 Mkr (520). I lokala valutor ökade försäljningen med 7 procent.

Jämfört med samma månad föregående år har 10 butiker tillkommit och det totala antalet butiker uppgick per den sista januari 2014 till 182 butiker. Distanshandeln i januari ökade till 11 Mkr (9).

Försäljningen fördelar sig enligt följande:

Länder, Mkr Januari 2013/14 Januari 2012/13 Procentuell förändring Procentuell förändring,
lokal valuta
Sverige 249 238 +5 +5
Norge 210 219 -4 +6
Finland 52 44 +20 +17
UK 22 20 +12 +8
534 520 +3 +7

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första nio månader (maj 2013 till januari 2014) ökade med 3 procent till 5 422 Mkr (5 245). I lokala valutor ökade försäljningen med 6 procent.

Delårsrapporten för Clas Ohlsons tredje kvartal 2013/14 offentliggörs kl 08:00 onsdagen den 12 mars 2014.

För mer information kontakta:

Klas Balkow, VD och koncernchef, telefon 0247-447 55

Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Clas Ohlson AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 14 februari 2014 kl 08:00.

Bifogade filer

Meny Språk