Regulatorisk 2015-03-11 07:00 CET Finansiella rapporter, Finansiell information

Clas Ohlson niomånadersrapport 2014/15

Tredje kvartalet

· Försäljningen ökade med 6 % till 2 375 Mkr (2 238), i lokala valutor ökade försäljningen med 5 %
· Rörelseresultatet ökade med 6 % till 350 Mkr (330)
· Vinst efter skatt ökade med 6 % till 270 Mkr (254)
· Vinst per aktie ökade med 6 % till 4,27 kr (4,03)

Nio månader

  • Försäljningen ökade med 8 % till 5 831 Mkr (5 422), i lokala valutor ökade försäljningen med 6 %
  • Rörelseresultatet ökade med 10 % till 604 Mkr (549)
  • Vinst efter skatt ökade med 11 % till 464 Mkr (418)
  • Vinst per aktie ökade med 11 % till 7,35 kr (6,61)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 772 Mkr (652)

Händelser efter rapportperiodens slut

  • Försäljningen i februari ökade med 9 % till 478 Mkr (438), i lokala valutor ökade försäljningen med 6 %
  • Under kommande räkenskapsår 2015/16 planerar Clas Ohlson att etablera 10-15 nya butiker

Kommentar från VD

”Ett rekordkvartal med fler lojala kunder än någonsin

Resultatet för tredje kvartalet blev återigen Clas Ohlsons bästa någonsin. Försäljningen ökade på alla marknader och i alla försäljningskanaler. Vårt koncept och attraktiva kunderbjudanden, i kombination med ökad effektivitet, ger resultat.

Clas Ohlsons fem marknader och samtliga försäljningskanaler visar fortsatt en bra utveckling. Trots att den milda vintern har påverkat efterfrågan på vinterrelaterade produkter negativt, ökade försäljningen i tredje kvartalet med 6 procent till 2 375 miljoner kronor. Försäljningen utanför Norden växte med hela 24 procent i svenska kronor.

Vi redovisar också det bästa resultatet i bolagets historia. Rörelseresultatet ökade med 6 procent till 350 miljoner kronor i kvartalet.

Allt fler nöjda och lojala kunder

Vår högsta prioritet är kunden. Därför är vi mycket glada över alla de fina utmärkelser och erkännanden vi får, inte minst från kunderna själva. I de kundundersökningar vi nyligen genomfört uppnår vi ett kundnöjdhetsindex på över 85 procent, vilket är långt över branschsnittet. Särskilt väl uppskattas Clas Ohlsons servicenivå, sortiment och butikskoncept. Det är glädjande att se att våra satsningar på att utveckla vårt erbjudande ger resultat.

Vi har under kvartalet introducerat Club Clas till den finska konsumenten. Sammantaget har vi i Sverige och Finland nu över 1,6 miljoner medlemmar i vår kundklubb.

Planen för fortsatt tillväxt och expansion ligger fast

Vi fortsätter att expandera verksamheten och planerar under nästa verksamhetsår 2015/16 att etablera 10-15 nya butiker. Planerna på ytterligare butiker i Gulfregionen och Storbritannien ligger fast och sökandet efter det rätta läget för den första tyska Clas Ohlson butiken pågår.”

Räkenskapsåret 2014/15 utgörs av perioden 1 maj 2014 till 30 april 2015. 

Analytiker- och medieträff

Analytiker- och medieträff hålls onsdagen den 11 mars klockan 08:30 i Clas Ohlsons butik på Drottninggatan 53 i Stockholm och kan också följas via om.clasohlson.com eller www.financialhearings.com

För mer information kontakta:

Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Bifogade filer

Meny Språk