Regulatorisk 2015-02-13 08:00 CET Finansiell information

Clas Ohlson ökar försäljningen i januari 2015

Försäljningen i januari ökade med 5 procent till 563 Mkr (534). I lokala valutor ökade försäljningen med 4 procent.

Jämfört med samma månad föregående år har 14 butiker tillkommit och totala antalet butiker uppgick per den sista januari 2015 till 196 butiker, vilket inkluderar en franchisebutik i Dubai.

Försäljningen fördelar sig enligt följande:

Länder, Mkr Januari
2014/15
Januari
2013/14
Procentuell
förändring
Procentuell
förändring,
lokal valuta
Sverige 249 249 +0 +0
Norge 225 210 +7 +7
Finland 61 52 +16 +9
Utanför Norden 29 22 +31 +14
563 534 +5 +4

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första nio månader (maj 2014 till januari 2015) ökade med 8 procent till 5 831 Mkr (5 422). I lokala valutor ökade försäljningen med 6 procent.

Delårsrapporten för tredje kvartalet 2014/15 offentliggörs klockan 07:00 onsdagen den
11 mars 2015. Rapporten presenteras samma dag klockan 08:30 i Clas Ohlsons butik på Drottninggatan 53 i Stockholm.

För mer information kontakta:

Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Clas Ohlson AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 13 februari 2015 klockan 08:00.

Bifogade filer

Meny Språk