Regulatorisk 2015-01-15 08:00 CET Finansiell information

Clas Ohlson ökar försäljningen i december 2014

Försäljningen i december ökade med 6 procent till 1 066 Mkr (1 002). I lokala valutor ökade försäljningen med 6 procent.

Jämfört med samma månad föregående år har 14 butiker tillkommit och totala antalet butiker uppgick per den sista december 2014 till 196 butiker, vilket inkluderar en franchisebutik i Dubai.

Försäljningen fördelar sig enligt följande:

Länder, Mkr December
2014/15
December
2013/14
Procentuell
förändring
Procentuell
förändring,
lokal valuta
Sverige 468 464 +1 +1
Norge 423 386 +10 +12
Finland 119 107 +12 +7
Utanför Norden 55 46 +19 +8
1 066 1 002 +6 +6

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första åtta månader (maj till december 2014) ökade med 8 procent till 5 269 Mkr (4 888). I lokala valutor ökade försäljningen med 7 procent.

Delårsrapporten för tredje kvartalet 2014/15 offentliggörs klockan 07:00 onsdagen den
11 mars 2015. Rapporten presenteras samma dag klockan 08:30 i Clas Ohlsons butik på Drottninggatan 53 i Stockholm.

För mer information kontakta:

Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Clas Ohlson AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 15 januari 2015 klockan 08:00.

Bifogade filer

Meny Språk