Regulatorisk 2011-09-07 08:00 CET Finansiell information

Clas Ohlson: Delårsrapport 2011-05-01 – 2011-07-31

Kvartal 1

* Försäljningen uppgick till 1 387 Mkr (1 324), +5%.

   I lokala valutor var tillväxten +7%

* Rörelseresultat uppgick till 120 Mkr (115), +4%

* Vinst efter skatt uppgick till 85 Mkr (84)

* Vinst per aktie uppgick till 1,33 kr (1,32)

Händelser efter rapportperiodens slut

* Försäljningen i augusti uppgick till 527 Mkr (480), +10%.

I lokala valutor var tillväxten +11%

VD Klas Balkow säger i en kommentar:

”Vi fortsätter att växa på samtliga marknader trots en generellt svag detaljhandel. Under kvartalet har vi sett en fortsatt positiv effekt på vår bruttomarginal från en ökad andel direktinköp utan mellanhänder. Vi ökar vinsten i kvartalet jämfört med föregående år inkluderat fortsatta investeringar på den brittiska marknaden.

Vårt långsiktiga arbete med att stärka Clas Ohlson för en europeisk marknad fortsätter. I augusti öppnade vi vår 12:e butik på den brittiska marknaden. Vi ökar försäljningen med 11 procent i lokala valutor i augusti och har i samband med vårt katalogsläpp uppdaterat vårt breda sortiment med över 900 nyheter.”

Analytiker- och medieträff

Analytiker- och medieträff hålls i dag, onsdag den 7 september klockan 10.00 på Operaterassen. Anmälan kan göras till Johan Wallinder på Financialhearings, tel 08-411 43 80 eller på fax

08-20 83 80, e-post hearings@financialhearings.com.

För mer information om Clas Ohlsons delårsrapport, kontakta:

Klas Balkow, vd och koncernchef: 0247-447 55

John Womack, informations- och IR-chef: 070-678 24 99

Bifogade filer

Meny Språk