Regulatorisk 2014-09-10 07:00 CET Finansiella rapporter, Finansiell information

Clas Ohlson tremånadersrapport 2014/15

Första kvartalet

· Försäljningen ökade med 9 % till 1 642 Mkr (1 507). I lokala valutor ökade försäljningen med 8 %
· Rörelseresultatet ökade med 10 % till 102 Mkr (92)
· Vinst efter skatt ökade med 13 % till 78 Mkr (69)
· Vinst per aktie ökade med 14 % till 1,24 kr (1,09)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 171 Mkr (109)
· Som tidigare kommunicerats föreslår styrelsen årsstämman en utdelning om 4,75 kr per aktie (4,25)

Händelser efter rapportperiodens slut

  • Försäljningen i augusti ökade med 9 % till 611 Mkr (561). I lokala valutor ökade försäljningen
    med 7 %
  • Clas Ohlsons årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2013/14 publicerades i augusti
  • Årets produktkatalog släpptes i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien i augusti med en mängd nyheter i sortimentet

Kommentar från VD

”Det är roligt att även detta kvartal få rapportera en positiv försäljnings- och resultatutveckling. Vår marknadsposition är solid och inte minst är det glädjande att vår verksamhet utanför Norden växer med hela 38 procent i kvartalet. Även försäljningen i augusti visar på fortsatt fin utveckling på samtliga marknader.

Vi kan konstatera att den positiva utvecklingen fortsätter med en försäljningsökning i jämförbara enheter om 4 procent, vilket gör detta kvartal till vårt starkaste första kvartal på mycket länge. Den totala försäljningsökningen uppgick till 9 procent i kvartalet. Vår omnikanalstrategi ger utdelning med ökad försäljning i samtliga försäljningskanaler, inte minst vår e-handelskanal som visar en försäljningstillväxt på över 40 procent.

Vår bruttomarginal i kvartalet är något lägre än motsvarande period föregående år främst på grund av valutaeffekter kopplade till bolagets terminskontrakt. Trots det ökade rörelseresultatet med över 10 procent till följd av den positiva försäljningsutvecklingen i jämförbara enheter. Vi är också mycket stolta över att vi har passerat en miljon medlemmar i vårt lojalitetsprogram Club Clas i Sverige. Vi har under kvartalet även lanserat spännande nyheter i sortimentet som fått ett gott mottagande av våra kunder. Vi har bland annat sett en positiv effekt av vår satsning på färg i sortimentet, en produktgrupp som länge efterfrågats av våra kunder.

Andra kvartalet har inletts på ett bra sätt, med en försäljningsökning om 9 procent i augusti trots en negativ kalendereffekt om cirka två procent. Nästa vecka introducerar vi Clas Office, vårt erbjudande till företagskunder, i Sverige och Norge. Senare i höst lanserar vi Club Clas i Finland. I tillägg till det fortsätter vi vår internationella expansion med planer på åtminstone ytterligare en butik i Gulfregionen och en till två i Tyskland under nästa kalenderår”, säger Klas Balkow, VD och koncernchef, Clas Ohlson AB.

Räkenskapsåret 2014/15 utgörs av perioden 1 maj 2014 till 30 april 2015.

Analytiker- och medieträff

Analytiker- och medieträff hålls onsdagen den 10 september klockan 08:00 i Clas Ohlsons butik på Drottninggatan 53 i Stockholm och kan också följas via om.clasohlson.com eller www.financialhearings.com

För mer information kontakta:

Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Clas Ohlson AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 september 2014 kl 07:00

Bifogade filer

Meny Språk