Regulatorisk 2017-03-15 07:00 CET Finansiella rapporter, Finansiell information

Clas Ohlson niomånadersrapport 2016/17

Tredje kvartalet

· Försäljningen ökade med 9 % till 2 695 Mkr (2 482), 5 % i lokala valutor
· Rörelseresultatet ökade med 2 % till 390 Mkr (382)
· Vinst efter skatt ökade med 4 % till 305 Mkr (294)
· Vinst per aktie ökade med 4 % till 4,84 kr (4,66)
· Butiksbeståndet utökades med 5 butiker (netto), däribland en tredje butik i Hamburg och en andra franchisebutik i Dubai
· Det offentliggjordes att Lotta Lyrå kommer att tillträda som ny vd och koncernchef för Clas Ohlson

Nio månader

  • Försäljningen ökade med 5 % till 6 415 Mkr (6 098), 4 % i lokala valutor
  • Rörelseresultatet uppgick till 592 Mkr (633)
  • Vinst efter skatt uppgick till 459 Mkr (486)
  • Vinst per aktie uppgick till 7,28 kr (7,70)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 763 Mkr (908)

Händelser efter rapportperiodens slut

  • Försäljningen i februari ökade med 3 % till 511 Mkr (495), oförändrad i lokala valutor
  • Under kommande räkenskapsår 2017/18 planerar Clas Ohlson att etablera 10-15 nya butiker netto

Räkenskapsåret 2016/17 utgörs av perioden 1 maj 2016 till 30 april 2017.

Kommentar från VD
En bra julhandel med ett resultat på ny rekordnivå

Clas Ohlson sammanfattar bolagets tredje och största kvartal med en försäljningstillväxt om hela 9 procent. Trots fortsatt negativ påverkan av effekter från valutasäkringar i norska kronan, levererar Clas Ohlson ett rekordresultat.

Vi fortsätter att växa och ökar försäljningen med 9 procent till 2 695 miljoner kronor, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om hela 3 procent i jämförbara enheter. Det har varit bra fart i såväl våra butiker som vår e-handel under vintermånaderna och vi ser tillbaka på en julhandel som vi kan vara riktigt nöjda med.

Vi redovisar också ett bättre resultat än motsvarande period föregående år trots negativa effekter från valutasäkringar i den norska kronan. Då nästan 40 procent av vår försäljning sker i Norge är en starkare norsk krona i grunden positiv för Clas Ohlson.

Idag redovisar vi dessutom vår februariförsäljning som påverkats negativt av en kalendereffekt om 4 procent, och uppgår till 511 miljoner kronor.

Fortsatt tillväxt och expansion internationellt

Under vintern har vi öppnat fem nya butiker på fyra marknader. Vår satsning på expansion utanför Norden fortsätter och vi har nu fullföljt första steget i etableringen i Tyskland med e-handel och tre butiker i riktigt bra lägen i Hamburg. Pågående omstruktureringsprogram i Storbritannien fortlöper och strategin att koncentrera butiker i Londons närområde ger resultat. Under nästa räkenskapsår räknar vi med att utöka vårt butiksnätverk med 10 till 15 butiker på befintliga marknader och med att se fortsatt tillväxt i vår e-handel.

Vi jobbar också vidare med att utveckla vår omnikanalstrategi med vårt nya mindre butiksformat som vi kallar ”Clas Ohlson Compact Store” och satsningen på vårt nya serviceerbjudande ”Hyr hos Clas Ohlson”.

Nöjda kunder och flera utmärkelser under kvartalet

Vi har under kvartalet också uppmärksammats för vårt kundbemötande, både online och i butik. Särskilt roligt är det att butiken på Jungfernstieg i Hamburg nominerats till ”Årets butik” i Tyskland inom vår kategori och att vi utsetts till Nordens femte bästa bolag vad gäller utvecklingen av digitala kanaler, där man utgått från kriterier såsom digital kommunikation, e-handel och sociala medier. Vi är mycket glada och stolta över de erkännanden vi får. Vi ser nu fram emot en spännande vår och möjligheten att kunna erbjuda nya praktiska produkter som hjälper våra kunder till en enklare vardag.

Peter Jelkeby, tillförordnad vd och koncernchef Clas Ohlson AB

Analytiker- och medieträff

Kvartalsrapporten presenteras onsdagen den 15 mars klockan 08:30 i Clas Ohlsons butik på Drottninggatan 53 i Stockholm. Presentationen kan också följas via hemsidan om.clasohlson.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2017 klockan 07:00.

Bifogade filer

Meny Språk