Regulatorisk 2016-12-07 07:00 CET Finansiella rapporter, Finansiell information

Clas Ohlson sexmånadersrapport 2016/17

Andra kvartalet

· Försäljningen ökade med 6 % till 1 957 Mkr (1 846), 5 % i lokala valutor
· Rörelseresultatet uppgick till 127 Mkr (145)
· Vinst efter skatt uppgick till 96 Mkr (111)
· Vinst per aktie uppgick till 1,53 kr (1,76)
· Butiksbeståndet utökades med 1 butik (netto) och etableringen på den tyska marknaden fortgick med en andra butik och lanseringen av e-handel
· Rekrytering av ny vd initierades då Klas Balkow har valt att lämna sitt uppdrag, vice vd Peter Jelkeby tillträder som tf vd från den 1 januari 2017

Sex månader

  • Försäljningen ökade med 3 % till 3 720 Mkr (3 616), 4 % i lokala valutor
  • Rörelseresultatet uppgick till 202 Mkr (250)
  • Vinst efter skatt uppgick till 154 Mkr (192)
  • Vinst per aktie uppgick till 2,44 kr (3,03)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 44 Mkr (322)

Händelser efter rapportperiodens slut

  • Försäljningen i november ökade med 12 % till 908 Mkr (809), en ökning om 9 % i lokala valutor
  • Butiksbeståndet utökades med en andra franchisebutik i Dubai, en tredje butik i Hamburg och ytterligare två butiker i Finland

Räkenskapsåret 2016/17 utgörs av perioden 1 maj 2016 till 30 april 2017.

Kommentar från VD
God underliggande utveckling, men negativ valutapåverkan

Under vårt andra kvartal har vi fortsatt utveckla verksamheten i rätt riktning och tagit nya steg i Tyskland med e-handel och ytterligare butiker. Men resultatet är kraftigt påverkat av negativa effekter från valutasäkringar i den norska kronan.

Vi fortsätter att växa och ökar försäljningen med 6 procent till 1 957 miljoner kronor. Vi arbetar kontinuerligt med att stärka vårt erbjudande och har detta kvartal tagit ytterligare viktiga steg. Vi har bland annat lanserat vår uthyrningstjänst, som vi nu testar i ett antal utvalda butiker, och invigt vår första Clas Ohlson Compact Store vid Hornstull i Stockholm, ett nytt butiksformat för ökad tillgänglighet.

Under hösten har vi också fullföljt första steget i etableringen på den tyska marknaden med e-handel och tre butiker i riktigt bra lägen i Hamburg. Vi har under hösten dessutom etablerat ytterligare en franchisebutik i Dubai.

Den stärkta norska kronan får stora konsekvenser

Trots en god underliggande utveckling av verksamheten redovisar vi ett lägre resultat, en konsekvens som framförallt är relaterad till negativa effekter från valutasäkringar i den norska kronan. Den norska kronan har på kort tid kraftigt stärkts mot den svenska kronan vilket får som effekt att våra terminssäkringar och säkringar genom fördröjning i lager slår hårt mot resultatet. Valutasäkringarna ger, i jämförelse med föregående år då valutautvecklingen var den omvända, en stor negativ effekt på vårt resultat. Jag vill dock förtydliga att en starkare norsk krona i grunden är mycket positivt för Clas Ohlson, då nästan 40 procent av vår försäljning sker i norska kronor.

En bra start på julhandeln

Inför julhandeln har vi laddat våra försäljningskanaler med massor av bra erbjudanden både för julfixandet och julklapparna. Vi rapporterar idag en riktigt bra start på julhandeln med en försäljning i november som ökar med hela 12 procent till 908 miljoner kronor.

För mig personligen är denna rapport den sista då jag valt att lämna mitt uppdrag vid årsskiftet. Jag är oerhört stolt över alla fantastiska kollegor och vad vi tillsammans har åstadkommit under mina snart tio år på Clas Ohlson. Jag ser fram emot att följa bolagets fortsatta utveckling och expansion, om än lite mer på avstånd.

Klas Balkow, VD och koncernchef Clas Ohlson AB

Analytiker- och medieträff

Kvartalsrapporten presenteras onsdagen den 7 december klockan 08:30 via telefonkonferens eller audiosändning. Presentationen kan också följas via hemsidan om.clasohlson.com.

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2016 klockan 07:00.

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta:
Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Bifogade filer

Meny Språk