Regulatorisk 2010-06-10 08:00 CET Finansiell information

Clas Ohlson: Bokslutskommuniké 2009-05-01 – 2010-04-30

Kvartal 4

* Försäljningen uppgick till 1 078 Mkr (1 053), +2%

* Rörelseresultat uppgick till 14 Mkr (38), - 63%.

* Vinst efter skatt uppgick till 12 Mkr (29), -57%

* Vinst per aktie uppgick till 0,19 kr (0,45), - 58%

12 månader

* Försäljningen uppgick till 5 556 Mkr (4 930), +13%

* Rörelseresultatet uppgick till 591 Mkr (503), +17%

* Vinst efter skatt uppgick till 433 Mkr (366), +18%

* Vinst per aktie uppgick till 6,72 kr (5,62), +20%

* Utdelningen föreslås till 3,75 kr per aktie (3,00), +25%

Händelser efter rapportperiodens slut

* Försäljningen i maj uppgick till 384 Mkr (372), +3%

VD Klas Balkow säger i en kommentar:
”När vi summerar verksamhetsåret kan vi konstatera att Clas Ohlson fortsätter att växa med god lönsamhet i linje med våra långsiktiga finansiella mål. Tillväxten, på 13 %, blev något lägre än målet beroende på en svagare försäljningstillväxt under fjärde kvartalet. Vi ökar resultatet med 17 % under verksamhetsåret trots stora satsningar för framtiden med bland annat expansionen Storbritannien, en utbyggd distributionscentral och fortsatt utveckling av vår befintliga verksamhet i Norden.”

”Tillväxten under det fjärde kvartalet har varit lägre än vad vi är vana vid att se. Vi har öppnat färre butiker samtidigt som efterfrågan på säsongsprodukter för vårens bestyr varit lägre än normalt. Därutöver har vi påverkats negativt av valutaeffekter.  Den lägre tillväxten har i kombination av marknadsinvesteringar i Storbritannien även påverkat kvartalsresultatet som blev väsentligt lägre än föregående år.”

Analytiker- och medieträff
Analytiker- och medieträff hålls i dag, torsdag den 10 juni klockan 10.00 på Operaterassen. Anmälan kan göras till Johan Wallinder på Financialhearings, tel 08-411 43 80 eller på fax 08-20 83 80, e-post hearings@financialhearings.com.

För mer information om Clas Ohlsons bokslutskommuniké, kontakta:

Klas Balkow, vd och koncernchef: 0247-447 55
John Womack, informations- och IR-chef: 070-678 24 99

Bifogade filer

Meny Språk