Regulatorisk 2010-05-14 08:00 CET Finansiell information

Clas Ohlsons försäljningsutveckling i april

Försäljningen i april uppgick till 347 Mkr, vilket var oförändrat jämfört med motsvarande period föregående år. I lokala valutor ökade försäljningen med 2 procent. Jämfört med samma månad föregående år har 14 butiker (20) tillkommit och det totala antalet butiker uppgick per den sista april 2010 till 120 butiker. Distanshandeln uppgick till 6 Mkr (6). Försäljningen per land fördelar sig enligt följande: Procentuell Förändring Länder förändring: lokal valuta: Sverige 175 Mkr (175) 0% 0% Norge: 132 Mkr (140) -6% -5 % Finland och UK 40 Mkr (32) +24% +36% Den totala försäljningen för hela räkenskapsåret 2009/10 (maj 2009 – april 2010) ökade med 13 procent till 5 556 Mkr (4 930). Bokslutskommunikén för 2009/2010 publiceras den 10 juni 2010. För mer information kontakta: Klas Balkow, VD och Koncernchef: 0247-447 55 John Womack, Informations- och IR-chef: 070-678 24 99

Meny Språk