Regulatorisk 2010-04-08 11:00 CET Finansiell information

Clas Ohlson har tecknat kontrakt på ny butik i Västerås

Butiken kommer att ligga på handelsområdet Erikslund i Västerås. Butiksytan kommer att uppgå till 1 264 kvadratmeter. Det primära upptagningsområdet för butiken är 120 000 invånare och butiken beräknas öppna under september 2011. Kommande butiksetableringar som hittills är kontrakterade är därmed: Södertälje april 2010, Liverpool och Leeds i Storbritannien april 2010, Kongsberg i Norge juni 2010, Bryn Senter (Oslo) i Norge augusti 2010, Bromma Center (Stockholm) september 2010, Lambertseter (Oslo) i Norge oktober 2010, Drottninggatan (Stockholm) och Kiruna oktober/november 2010, Jönköping och Lillehammer i Norge november 2010, Gränby (Uppsala) mars 2011, Erikslund (Västerås) september 2011, Bodø och Elverum i Norge november 2011, Norrtälje våren 2012 samt Emporia (Malmö) under verksamhetsåret 2011/2012. Clas Ohlson kommer att öppna 14 nya butiker under verksamhetsåret 2009/2010 varav 5 i Storbritannien. Med nuvarande 117 butiker och 17 kontrakterade kommer Clas Ohlson att ha totalt 134 butiker varav 64 i Sverige, 47 i Norge, 16 i Finland och 7 i Storbritannien. För mer information kontakta: Bo Heyman, Etableringschef, Mobil 070-597 44 90 John Womack, Informations- och IR-chef, Mobil 070-678 24 99

Meny Språk