Regulatorisk 2010-04-15 08:00 CET Finansiell information

Clas Ohlsons försäljningsutveckling i mars

Försäljningen i mars ökade med 3 procent till 376 Mkr (366). I lokala valutor ökade försäljningen med 6 procent. Jämfört med samma månad föregående år har fjorton butiker tillkommit och det totala antalet butiker uppgick per den sista mars 2010 till 117 butiker. Distanshandeln uppgick till 7 Mkr (8). Försäljningen per land fördelar sig enligt följande: Procentuell Förändring Länder förändring: lokal valuta: Sverige: 183 Mkr (182) +1% +1% Norge: 153 Mkr (151) +1% +6% Finland och UK: 40 Mkr (33) +22% +36% Den totala försäljningen för räkenskapsårets första elva månader (maj 2009– mars 2010) ökade med 14 procent till 5 209 Mkr (4 583). Bokslutskommunikén för 2009/2010 publiceras den 10 juni 2010. För mer information kontakta: Klas Balkow, VD och Koncernchef: 0247-447 55 John Womack, Informations- och IR-chef: 070-678 24 99

Meny Språk