Regulatorisk 2010-06-01 12:00 CET Finansiell information, Nya butiker

Clas Ohlson har tecknat kontrakt på ny butik i Liljeholmen, Stockholm

Clas Ohlson har tecknat kontrakt på en ny butik i köpcentrumet Liljeholmstorget i Liljeholmen, Stockholm. Butiksytan kommer att uppgå till 1 241 kvadratmeter. Det primära upptagningsområdet för butiken är drygt 80 000 invånare och butiken beräknas öppna under oktober 2010.

Kommande butiksetableringar som hittills är kontrakterade är därmed: Kongsberg i Norge juni 2010, Bryn Senter (Oslo) i Norge augusti 2010, Bromma Center (Stockholm) september 2010, Liljeholmen (Stockholm) och Lambertseter (Oslo) i Norge oktober 2010, Drottninggatan (Stockholm) och Kiruna oktober/november 2010, Jönköping och Lillehammer i Norge november 2010, Gränby (Uppsala) hösten 2011, Erikslund (Västerås) september 2011, Bodø och Elverum i Norge november 2011, Norrtälje våren 2012 samt Emporia (Malmö) under verksamhetsåret 2011/2012.

Clas Ohlson planerar att öppna 17-22 nya butiker under verksamhetsåret 2010/2011 varav 6-10 i Storbritannien. Med nuvarande 120 butiker och 15 kontrakterade kommer Clas Ohlson att ha totalt 135 butiker varav 65 i Sverige, 47 i Norge, 16 i Finland och 7 i Storbritannien.

För mer information kontakta:
Bo Heyman, Etableringschef, Mobil 070-597 44 90
John Womack, Informations- och IR-chef, Mobil 070-678 24 99

Meny Språk