Regulatorisk 2008-09-09 08:00 CET Finansiell information

Q1 2008/09 – vinst på 109 Mkr före skatt

Försäljningen uppgick under årets första kvartal till 1 114 Mkr, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med motsvarande period föregående år (1 032 Mkr). Av försäljningen fördelar sig 1 091 Mkr på butiker och 23 Mkr på postorder/Internet. Försäljningsökningen var 8 procent för butikerna varav försäljningen i jämförbara butiker minskade med 5 procent i lokala valutor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 109 Mkr jämfört med 144 Mkr motsvarande period föregående år, en minskning med 24 procent. Vinsten per aktie uppgick till 1,20 kr (föregående år 1,58 kr). VD Klas Balkow säger i en kommentar: "Clas Ohlson fortsätter att växa men den generella avmattningen i detaljhandeln syns när försäljningssiffrorna jämförs med förra årets exceptionellt starka kvartal", säger Klas Balkow, vd och koncernchef. "Kvartalets rörelsemarginal på närmare 10 % har påverkats av lägre försäljning i jämförbara butiker men även till stor del av framåtriktade marknadsinvesteringar. Dessa satsningar är främst relaterade till ökad marknadsföring i bland annat Finland, förberedelser för etablering i England och uppbyggnad av inköpsverksamhet i Kina", tillägger Klas Balkow. "Vi har beslutat att införa ett nytt butikskoncept för Clas Ohlson butiker mellan 500-800 kvm. Två butikskontrakt för detta ändamål är redan tecknade för öppning våren 2009. Det nya konceptet bedöms ha stor potential att etablera lönsamma Clas Ohlson butiker tätare och på mindre orter", avslutar Klas Balkow. Försäljningen i augusti ökade med 12 procent Försäljningen under augusti uppgick till 407 Mkr mot 362 Mkr föregående år, en ökning med 12 procent. Jämfört med samma månad föregående år har 16 butiker tillkommit. Försäljningen fördelar sig enligt följande: Försäljningskanaler Aug 2008 Aug 2007 Procentuell förändring Butiker 399,9 354,5 +13 Distanshandel 6,7 7,6 -12 406,6 362,1 +12 Länder Sverige 218,4 202,9 +8 Norge 156,1 134,0 +16 Finland 32,1 25,2 +27 406,6 362,1 +12 Analytiker- och medieträff Analytiker- och medieträff hålls i dag, tisdagen 9 september klockan 10.00 på Operaterassen. Anmälan görs lämpligen till Johan Wallinder på Financialhearings, tel 08-411 43 80 eller på fax 08-20 83 80, e-post hearings@financialhearings.com. Deltagande kan också ske via www.financialhearings.com eller via telefon +46 (0)8 50 520 270 För mer information kontakta: Klas Balkow, vd: 0247-444 00 John Womack, informations- och IR-chef: 070-678 24 99

Meny Språk