Regulatorisk 2012-12-12 08:00 CET Finansiell information

Clas Ohlson: Delårsrapport 2012-05-01 – 2012-10-31

Kvartal 2

* Försäljningen uppgick till 1 614 Mkr (1 553), +4%.
   I lokala valutor var tillväxten 6 %

* Rörelseresultatet uppgick till 102 Mkr (124), -17%

* Vinst efter skatt uppgick till 72 Mkr (88), -18%

* Vinst per aktie uppgick till 1,14 kr (1,38), -17%

6 månader

* Försäljningen uppgick till 3 076 Mkr (2 940), +5%.
   I lokala valutor var tillväxten +6%

* Rörelseresultatet uppgick till 203 Mkr (243), -17%

* Vinst efter skatt uppgick till 145 Mkr (173), -16%

* Vinst per aktie uppgick till 2,29 kr (2,71), -15%

* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 176 Mkr (512 Mkr)

Händelser efter rapportperiodens slut

* Försäljningen i november uppgick till 662 Mkr (636) +4%.
   I lokala valutor var tillväxten +5%

* Den 3 december 2012 inkluderades Clas Ohlson i Nasdaq OMX Sustainability Index

VD Klas Balkow säger i en kommentar:

”Clas Ohlson fortsätter att stärka sin position och tar marknadsandelar i en orolig marknad. Den svaga marknadsutvecklingen under kvartalet har påverkat försäljning och resultat jämfört med föregående år.

Med en stark finansiell ställning fortsätter vi att investera för fortsatt tillväxt och expansion. Vi har under kvartalet bland annat öppnat fem nya butiker och lanserat en mobilanpassad version av E-handeln på samtliga marknader, en viktig del av vår satsning på nya kompletterande och samverkande säljkanaler.

Vi har fått en bra start på årets julhandel, inte minst gällande vår e-handel och försäljningen av snöslungor samt lågenergibelysning”, säger Klas Balkow, VD och koncernchef.

Analytiker- och medieträff

Analytiker- och medieträff hålls idag onsdag den 12 december kl 10.00 på Operaterassen i Stockholm och kan också följas via Clas Ohlsons hemsida http://om.clasohlson.com eller www.financialhearings.com

För mer information om Clas Ohlsons delårsrapport, kontakta:

Klas Balkow, vd och koncernchef: 0247-447 55

John Womack, informations- och IR-chef: 0247-444 05

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Clas Ohlson AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 12 december 2012 kl 08:00 (CET).

Bifogade filer

Meny Språk