Regulatorisk 2012-11-15 08:00 CET Finansiell information

Clas Ohlsons försäljningsutveckling i oktober 2012

Försäljningen i oktober ökade med 6 procent till 562 Mkr (531). I lokala valutor ökade försäljningen med 7 procent. Jämfört med samma månad föregående år har 18 butiker tillkommit och det totala antalet butiker uppgick per den sista oktober 2012 till 167 butiker. Distanshandeln uppgick till 12 Mkr (9).

Försäljningen per land fördelar sig enligt följande:

                                                         Procentuell            Förändring

Länder                                             förändring:            lokal valuta:

Sverige               255 Mkr (247)              + 3%            +   3%

Norge                  234 Mkr (220)              + 6%            +   8%

Finland                  52 Mkr   (42)            + 25%            + 32%

UK                         21 Mkr   (22)              -   2%             - 4%

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första sex månader (maj-oktober 2012) ökade med 5 procent till 3 076 Mkr (2 940).

Delårsrapporten för vårt andra kvartal offentliggörs den 12 december 2012.

För mer information kontakta:

Klas Balkow, VD och Koncernchef: 0247-447 55

John Womack, Informations- och IR-chef: 070-678 24 99

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Clas Ohlson AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 15 november 2012 kl 08:00.

Meny Språk