Regulatorisk 2011-06-09 08:00 CET Finansiell information

Clas Ohlson: Bokslutskommuniké 2010-05-01 – 2011-04-30

Kvartal 4

* Försäljningen uppgick till 1 164 Mkr (1 078), +8%.

   I lokala valutor var tillväxten +12%.

* Rörelseresultat uppgick till 4 Mkr (14)

* Vinst efter skatt uppgick till 0 Mkr (12)

* Vinst per aktie uppgick till 0 kr (0,19)

12 månader

* Försäljningen uppgick till 5 828 Mkr (5 556), +5%.

   I lokala valutor var tillväxten +8%.

* Rörelseresultatet uppgick till 507 Mkr (591), -14%

* Vinst efter skatt uppgick till 364 Mkr (433), -16%

* Vinst per aktie uppgick till 5,71 kr (6,72), -15%

* Utdelningen föreslås till 3,75 kr per aktie (3,75), oförändrat

Händelser efter rapportperiodens slut

* Försäljningen i maj uppgick till 414 Mkr (384), +8%. I lokala valutor var tillväxten +12%.

* Justerat långsiktigt tillväxtmål till lägst 10% årligen

* Styrelsebeslut om att utnyttja bemyndigande att återköpa aktier för att säkra LTI 2011

VD Klas Balkow säger i en kommentar:

”Vi fortsätter att växa och ökar vår försäljning med 12 procent i kvartalet i lokala valutor men påverkas starkt av valutaeffekter som slår mot både tillväxt och resultat.

Årets resultat är lägre än föregående år, främst som en följd av våra investeringar i nya marknader och negativa valutaeffekter. Vi har fortsatt att utveckla Clas Ohlson mot målet att bli en ledande internationell detaljhandels-kedja. Vi har aldrig varit starkare på våra hemmamarknader i Sverige och Norge med ökade marknadsandelar och god lönsamhet. I Finland har vi under året uppvisat en positiv tillväxt och vi fortsätter nu att expandera med fler butiker. Expansionen i Storbritannien har fortsatt med ytterligare fyra butiker till totalt elva.”

Analytiker- och medieträff

Analytiker- och medieträff hålls i dag, torsdag den 9 juni klockan 10.00 på Operaterassen. Anmälan kan göras till Johan Wallinder på Financialhearings, tel 08-411 43 80 eller på fax 08-20 83 80, e-post hearings@financialhearings.com. För mer information om Clas Ohlsons bokslutsrapport, kontakta:

Klas Balkow, vd och koncernchef: 0247-447 55

John Womack, informations- och IR-chef: 0247-444 05

Bifogade filer

Meny Språk