Regulatorisk 2011-05-13 08:00 CET Finansiell information

Clas Ohlsons försäljningsutveckling i april

Försäljningen i april ökade med 10 procent till 382 Mkr (347). I lokala valutor ökade försäljningen med 14 procent. Jämfört med samma månad föregående år har nitton butiker tillkommit och det totala antalet butiker uppgick per den sista april 2011 till 139 butiker. Distanshandeln uppgick till 6 Mkr (6).

Försäljningen per land fördelar sig enligt följande:

                                                         Procentuell            Förändring
Länder                                             förändring:            lokal valuta:

Sverige                 187 Mkr (175)                +6%                 +6%

Norge                   152 Mkr (132)               +15%               +22%

Finland                  28 Mkr   (29)                   -4%                  +4%

UK                         16 Mkr   (11)                +49%               +62%

Den totala försäljningen för hela räkenskapsåret (maj 2010-april 2011) ökade med 5 procent till 5 828 Mkr (5 556).

Bokslutskommunikén för 2010/2011 publiceras den 9 juni 2011.

För mer information kontakta:

Klas Balkow, VD och Koncernchef: 0247-447 55

John Womack, Informations- och IR-chef: 070-678 24 99

Meny Språk