Regulatorisk 2022-02-07 18:00 CET Finansiell information, Övriga företagsnyheter

CFO Pär Christiansen lämnar Clas Ohlson

Pär Christiansen, ekonomi- och finansdirektör (CFO), har idag meddelat att han beslutat sig för att lämna Clas Ohlson för en ny tjänst utanför bolaget. Rekryteringsprocessen för att tillsätta en ny CFO kommer att påbörjas omgående.

- Pär har på ett fantastiskt sätt bidragit till arbetet i koncernledningen och utvecklingen av Clas Ohlson i stort under de senaste fyra åren då Clas Ohlson på många sätt förändrats för att möta nya behov och nya kundbeteenden. Detta är en resa som nu fortsätter med en solid finansiell ställning som bas, vilket ger oss bra förutsättningar för framtida tillväxt. Jag vill också passa på att rikta ett varmt tack till Pär för ett gott samarbete och alla insatser på Clas Ohlson och önska honom lycka till i fortsättningen, säger Kristofer Tonström, vd och koncernchef på Clas Ohlson.  

Pär Christiansen kommer att fortsätta i tjänst fram till sommaren. En rekryteringsprocess för att hitta hans efterträdare påbörjas nu.

För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Carlsson, kommunikationschef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2022 klockan 18:00.

Bifogade filer

Meny Språk